Teenused

 • Objekti videovalve tehniliste seadmete abil 24/7 meie juhtimiskeskuse kaudu. Objektidel kasutame alati analüütikaga seadmeid, et vähendada valehäirete hulka.
  Hind on kokkuleppeline, alates 150,00 eurot kuus.
 • Objekti mehitatud valve, töötajate läbipääsu reziim ja transpordi kontroll. Hind alates 5,00 eurot tund.
 • Kodu ja väikeäride turvasüsteemide paigaldus ja hooldus.
 • Uute turvasüsteemide projekteerimine koos paigalduse ja seadistusega ning vananade süsteemide väljavahetamine.
 • Kaamerate müük ja paigaldus.
 • Valveseadmete rent, hooldus, müük ja paigaldus: turnikee, tõkkepuud, liugväravad, jalgväravad, tiibväravad.
 • Teostame turvasüsteemi riskihindamisi.
 • Tulekahjusüsteemide müük, paigaldus ja hooldus.

 • Tulekustutite rent, paigaldus ja hooldus.

 • Turvakonsultatsiooniteenuseid ning personali koolitus turvasüsteemidele.